YOGA

Begreppet yoga har funnits med en eller annan definition i hundratals år i den indiska kulturen. En tolkning av begreppet är att yoga handlar om att förena atman, den mänskliga själen, men brahman, världssjälen. I modern tid i västvärlden ses yoga mest som en träningsform där man utför ett antal asanas, positioner, som tränar upp såväl styrka som balans och rörlighet. Inom begreppet yoga ryms så mycket mer än bara träning av vår fysiska kropp. Yoga innefattar bland annat livsåskådning, andlighet, ökat medvetande, meditation och ayurveda (en holistisk hälsofilosfi). Med yogans stora utbredning i västvärlden har olika yogagrenar växt fram, som var och en fyller sitt syfte och har sin funktion.

YIN YOGA

På Östersta gård håller vi yin yoga klasser regelbundet. Yin och yang är ett av det mest kända begreppen från taoismen, det är två motsatta krafter som tillsammans bildar en helhet. Yin anses vara den skuggiga mer dämpade sidan, medan yang står för solen och handling. Yin yoga är således en lugn och stillsam yoga-variant, som med fördel kompletteras med mer aktiv träning såsom löpning, dans eller simning (yang-varianter av träning). Yin yoga innebär att man stannar mellan 3-10 minuter i varje asana, sittandes eller liggandes. Till sin hjälp finns yogabolster, -block och mattan. Syftet är inte att stretcha ut positionen till max, utan att hitta ett bekvämt läge som möjliggör en inre resa samtidigt som bindeväven stretchas.

Våra yogaklasser genomförs i vår yogastudio eller om vädret tillåter på en äng eller nere vid sjön. Tider för våra klasser publiceras på vår Facebook-sida. Vi har allt du behöver här för ett pass.

Varmt välkommen!