RETREATS PÅ ÖSTERSTA GÅRD

Att vara med på en retreat hos oss innebär en möjlighet för dig att dra dig tillbaka i stillhet, att tryggt luta sig tillbaka med en erfaren ledare vid din sida för att utveckla sig själv på det andliga och personliga planet. Vår intention är att skapa en plats som tillåter var och en att få vara sig själv, utan krav, stress eller press. Med nyfikenhet, glädje och lust utmanas du till andlig och personlig utveckling med hjälp av den typ av retreat som tilltalar dig mest. Här kan du hitta just ditt sätt att komma i kontakt med dig själv för att på så sätt läka och växa.

Läs mer om våra aktuella retreats genom att klicka på bild eller rubrik nedan.

Vi ser fram emot att träffa dig!